Ársreikningar sveitarfélaga

Hvernig eru ársreikningagögn sveitarfélaga undirbúin fyrir birtingu í mælaborði Metils um?

stjórnmál
efnahagur
ársreikningar
sveitarfélög
Author
Affiliation
Published

April 13, 2023

Code
library(tidyverse)
library(readxl)
library(janitor)
library(visitalaneysluverds)
library(hagstofa)
library(arrow)
library(googledrive)
library(googlesheets4)

Mannfjöldi

Code
url <- "https://px.hagstofa.is:443/pxis/api/v1/is/Ibuar/mannfjoldi/2_byggdir/sveitarfelog/MAN02005.px"
mannfjoldi <- hg_data(url) |> 
 filter(
  Aldur == "Alls",
  Kyn == "Alls",
  Sveitarfélag != "Alls"
 ) |> 
 collect() |> 
 clean_names() |> 
 rename(mannfjoldi = 5) |> 
 select(-aldur, -kyn) |> 
 mutate(ar = parse_number(ar))

Efnahagur

Code
efnahagur <- read_excel("net-efnahagsreikningur.xlsx", skip = 4) |> 
 clean_names() |> 
 fill(ar, sveitarfelag, hluti) |> 
 filter(
  tegund2 %in% c(
   "Veltufjármunir Total", 
   "Varanlegir rekstrarfjármunir", 
   "Áhættufjármunir og langtímakröfur",
   "Skuldbindingar", 
   "Langtímaskuldir",
   "Skammtímaskuldir", 
   "Eigið fé"
  ) | tegund %in% c(
   "Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki",
   "Aðrir veltufjármunir"
  )
 ) |> 
 mutate(
  tegund2 = ifelse(is.na(tegund2), tegund, tegund2) |>
   str_replace(" Total", "")
 ) |> 
 select(-tegund) |> 
 mutate(
  ar = parse_number(ar),
  sveitarfelag = str_sub(sveitarfelag, start = 6)
 )

efnahagur
# A tibble: 26,514 × 6
   ar sveitarfelag  hluti    tegund3 tegund2           total
  <dbl> <chr>      <chr>    <chr>  <chr>            <dbl>
 1 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Varanlegir rekstrarfjármun… 1.76e8
 2 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Áhættufjármunir og langtím… 2.37e7
 3 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Skammtímakröfur á eigin fy… 3.40e5
 4 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Aðrir veltufjármunir    1.53e7
 5 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Veltufjármunir       3.65e7
 6 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Eigið fé          9.19e7
 7 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Skuldbindingar       3.44e7
 8 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Langtímaskuldir       8.51e7
 9 2021 Reykjavíkurborg A_hluti   <NA>  Skammtímaskuldir      2.51e7
10 2021 Reykjavíkurborg A_og_B_hluti <NA>  Varanlegir rekstrarfjármun… 6.87e8
# ℹ 26,504 more rows

Rekstur

Code
rekstur <- read_excel("net-rekstrarreikningur.xlsx", skip = 4) |> 
 clean_names() |> 
 fill(ar, sveitarfelag, hluti) |> 
 filter(
  tegund2 %in% c(
   "Gjöld Total", 
   "Tekjur Total",
   "Rekstrarniðurstaða Total"
  ) | tegund %in% c(
   "Afskriftir", 
   "Breyting lífeyrisskuldbindinga",
   "Fjármagnsliðir",
   "Óreglulegir liðir",
   "Framlag Jöfnunarsjóðs", 
   "Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs",
   "Laun og launatengd gjöld"
  )
 ) |> 
 mutate(
  tegund2 = ifelse(is.na(tegund2), tegund, tegund2) |> 
   str_replace(" Total", "")
 ) |> 
 select(-tegund) |> 
 mutate(
  ar = parse_number(ar),
  sveitarfelag = str_sub(sveitarfelag, start = 6)
 )

Sjóðsstreymi

Code
sjodsstreymi <- read_excel("net-sjodsstreymi.xlsx", skip = 4) |> 
 clean_names() |> 
 fill(ar, sveitarfelag, hluti, tegund2) |> 
 mutate(
  ar = parse_number(ar),
  sveitarfelag = str_sub(sveitarfelag, start = 6)
 ) |> 
 filter(
  tegund2 %in% c(
   "Veltufé frá rekstri Total", 
   "Fjárfestingarhreyfingar Total") | 
   tegund %in% c(
    "Afborganir langtímalána",
    "Aðrar fjármögnunarhreyfingar",
    "Tekin ný langtímalán",
    "Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum"
   )
 ) |>
 mutate(
  tegund2 = ifelse(is.na(tegund), tegund2, tegund) |>
   str_replace(" Total", "")
 ) |> 
 select(-tegund) |> 
 mutate(
  total = coalesce(total, 0)
 )

Tenging

Code
d <- efnahagur |> 
 select(-tegund3) |> 
 pivot_wider(names_from = tegund2, values_from = total) |> 
 inner_join(
  rekstur |> 
   pivot_wider(names_from = tegund2, values_from = total),
  by = c("ar", "sveitarfelag", "hluti")
 ) |> 
 inner_join(
  sjodsstreymi |> 
   pivot_wider(names_from = tegund2, values_from = total),
  by = c("ar", "sveitarfelag", "hluti")
 )
Code
d |> 
 skimr::skim()
Data summary
Name d
Number of rows 2946
Number of columns 28
_______________________
Column type frequency:
character 2
numeric 26
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
sveitarfelag 0 1 8 29 0 78 0
hluti 0 1 7 12 0 2 0

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
ar 0 1 2011.36 5.74 2002 2006.00 2011.0 2016.00 2021 ▇▇▇▇▇
Varanlegir rekstrarfjármunir 0 1 6624957.10 36051950.54 5116 278415.25 799952.0 2850725.00 687356705 ▇▁▁▁▁
Áhættufjármunir og langtímakröfur 0 1 852135.07 3125057.05 0 51730.00 133711.0 429874.50 36071319 ▇▁▁▁▁
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki 0 1 59360.99 177121.77 -303230 0.00 0.0 41883.25 3842587 ▇▁▁▁▁
Aðrir veltufjármunir 0 1 400014.33 1785970.70 0 20509.00 65826.1 171302.75 30423739 ▇▁▁▁▁
Veltufjármunir 0 1 979396.69 4014476.97 5481 89840.25 195424.0 578573.75 83647325 ▇▁▁▁▁
Eigið fé 0 1 3407509.12 18745034.65 -1653340 242396.50 526680.0 1479685.50 383263977 ▇▁▁▁▁
Skuldbindingar 0 1 918557.10 3702651.37 0 0.00 55855.5 441199.50 56048014 ▇▁▁▁▁
Langtímaskuldir 0 1 3279985.20 17902106.72 0 62270.00 345244.5 1161922.50 293362724 ▇▁▁▁▁
Skammtímaskuldir 0 1 850437.52 3526533.76 205 43540.50 142088.0 393441.75 57891584 ▇▁▁▁▁
Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 0 1 2138379.79 8100306.66 7636 137077.00 362992.5 1086497.75 110501161 ▇▁▁▁▁
Framlag Jöfnunarsjóðs 0 1 348988.64 713484.53 0 64818.00 153872.0 328042.00 8761951 ▇▁▁▁▁
Tekjur 0 1 3416476.78 13131987.60 12600 262189.50 668481.0 1912667.75 202598663 ▇▁▁▁▁
Laun og launatengd gjöld 0 1 1663137.44 6233491.92 874 115040.00 327390.0 961997.75 99466329 ▇▁▁▁▁
Breyting lífeyrisskuldbindinga 0 1 106124.07 590316.00 -1531587 0.00 3643.0 39447.25 14666288 ▇▁▁▁▁
Afskriftir 0 1 215721.42 1193013.54 0 11210.58 30666.5 89919.50 21052234 ▇▁▁▁▁
Gjöld 0 1 3215724.00 12196422.03 13862 257642.00 644912.0 1830874.00 181811243 ▇▁▁▁▁
Fjármagnsliðir 0 1 -180280.93 2117285.13 -99783794 -58652.25 -9811.5 2448.50 10505376 ▁▁▁▁▇
Óreglulegir liðir 0 1 49837.20 706343.64 -6171386 0.00 0.0 0.00 20174498 ▁▇▁▁▁
Rekstrarniðurstaða 0 1 70309.06 1835932.97 -71495906 -17679.75 9537.0 62336.50 28027176 ▁▁▁▇▁
Veltufé frá rekstri 0 1 411437.66 2144372.78 -2583086 13206.50 52313.0 200575.75 39602982 ▇▁▁▁▁
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 0 1 -513171.39 2656269.07 -48339094 -219702.00 -57540.5 -13798.20 1599022 ▁▁▁▁▇
Fjárfestingarhreyfingar 0 1 -387395.63 2390151.84 -48811242 -185058.00 -43222.5 -4990.00 29084625 ▁▁▁▇▁
Tekin ný langtímalán 0 1 398224.62 2112577.99 -170501 0.00 13050.0 140000.00 44594536 ▇▁▁▁▁
Afborganir langtímalána 0 1 -331787.59 1579268.10 -28501261 -146012.00 -42950.0 -7370.58 94019 ▁▁▁▁▇
Aðrar fjármögnunarhreyfingar 0 1 -39852.38 429502.42 -10357497 -18051.75 0.0 3057.50 2709554 ▁▁▁▇▁

Sameining sveitarfélaga

Code
mulathing <- c(
 "Múlaþing", 
 "Fljótsdalshérað", 
 "Seyðisfjarðarkaupstaður",
 "Borgarfjarðarhreppur",
 "Djúpavogshreppur"
)

sudurnesjabaer <- c(
 "Sandgerðisbær", 
 "Sveitarfélagið Garður"
)

fjardabyggd <- c(
 "Breiðdalshreppur",
 "Fjarðabyggð"
)

gardabaer <- c(
 "Sveitarfélagið Álftanes", 
 "Garðabær"
)

d <- d |> 
 mutate(
  sveitarfelag = case_match(
   sveitarfelag,
   mulathing ~ "Múlaþing",
   sudurnesjabaer ~ "Suðurnesjabær",
   fjardabyggd ~ "Fjarðabyggð",
   gardabaer ~ "Garðabær",
   sveitarfelag ~ sveitarfelag
  )
 )

Reikna breytur

Code
d <- d |> mutate(
 heildarskuldir = `Skuldbindingar` + `Langtímaskuldir` + `Skammtímaskuldir`,
 eignir = `Varanlegir rekstrarfjármunir` + `Áhættufjármunir og langtímakröfur` + `Veltufjármunir`
)

d
# A tibble: 2,946 × 30
   ar sveitarfelag    hluti Varanlegir rekstrarf…¹ Áhættufjármunir og l…²
  <dbl> <chr>        <chr>         <dbl>         <dbl>
 1 2021 Reykjavíkurborg   A_hl…       176322020.       23656378.
 2 2021 Reykjavíkurborg   A_og…       687356705.       19562270.
 3 2021 Kópavogsbær     A_hl…       50426813        6645782 
 4 2021 Kópavogsbær     A_og…       72724186        3492671 
 5 2021 Seltjarnarnesbær  A_hl…        6426856        2438974 
 6 2021 Seltjarnarnesbær  A_og…        7904716        1753980 
 7 2021 Garðabær      A_hl…       32025217        2717438 
 8 2021 Garðabær      A_og…       37142377        3236263 
 9 2021 Hafnarfjarðarkaups… A_hl…       43677510        6140126 
10 2021 Hafnarfjarðarkaups… A_og…       60521291        5530969 
# ℹ 2,936 more rows
# ℹ abbreviated names: ¹​`Varanlegir rekstrarfjármunir`,
#  ²​`Áhættufjármunir og langtímakröfur`
# ℹ 25 more variables: `Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki` <dbl>,
#  `Aðrir veltufjármunir` <dbl>, Veltufjármunir <dbl>, `Eigið fé` <dbl>,
#  Skuldbindingar <dbl>, Langtímaskuldir <dbl>, Skammtímaskuldir <dbl>,
#  `Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs` <dbl>, `Framlag Jöfnunarsjóðs` <dbl>, …
Code
d <- d |> 
 select(
  ar, 
  sveitarfelag,
  hluti,
  heildarskuldir,
  eignir,
  tekjur = "Tekjur", 
  skatttekjur_an_jofnundarsjods = "Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs",
  framlag_jofnunarsjods = "Framlag Jöfnunarsjóðs",
  gjold = "Gjöld", 
  afskriftir = "Afskriftir",
  fjarmagnslidir = "Fjármagnsliðir", 
  oreglulegir_lidir = "Óreglulegir liðir",
  rekstrarnidurstada = "Rekstrarniðurstaða",
  breyting_lifeyrisskuldbindinga = "Breyting lífeyrisskuldbindinga",
  afborganir_langtimalana = "Afborganir langtímalána",
  tekin_ny_langtimalan = "Tekin ný langtímalán",
  adrar_fjarmognunarhreyfingar = "Aðrar fjármögnunarhreyfingar",
  ny_fjarfesting = "Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum",
  eigid_fe = "Eigið fé", 
  veltufjarmunir = "Veltufjármunir", 
  skammtimakrofur_eigin_fyrirtaeki = "Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki",
  handbaert_fe = "Aðrir veltufjármunir",
  skammtimaskuldir = "Skammtímaskuldir", 
  fjarfestingarhreyfingar = "Fjárfestingarhreyfingar", 
  nyjar_langtimaskuldir = "Tekin ný langtímalán",
  launagjold = "Laun og launatengd gjöld",
  veltufe = "Veltufé frá rekstri"
 )
Code
d <- d |> 
 group_by(sveitarfelag, ar, hluti) |> 
 summarise_at(
  vars(heildarskuldir:veltufe), 
  ~ 1000 * sum(.x)
 ) |> 
 ungroup()
Code
d <- d |> 
 mutate(
  hluti = fct_recode(
   hluti,
   "A-hluti" = "A_hluti",
   "A og B-hluti" = "A_og_B_hluti"
  )
 )
Code
gdrive_data <- read_sheet("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4aY4ZDhB2NgvgqTwAS33NgVNbhkitcs3fJLQHWEi6E/edit#gid=0")
Code
d <- gdrive_data |> 
 mutate_at(
  vars(-ar, -sveitarfelag, -hluti),
  ~ 1000 * .x
 ) |> 
 mutate(
  gjold = gjold + afskriftir
 ) |> 
 bind_rows(
  d
 ) |> 
 arrange(
  ar, sveitarfelag, hluti
 )
Code
d <- d |> 
 inner_join(
  mannfjoldi,
  by = join_by(ar, sveitarfelag)
 )
Code
d <- d |>
 mutate(
  eiginfjarhlutfall = eigid_fe / eignir,
  framlegd = tekjur - gjold + afskriftir,
  framlegd_hlutf = framlegd / tekjur,
  handbaert_fe_per_ibui = handbaert_fe / mannfjoldi,
  heildarskuldir = heildarskuldir,
  launagjold_per_ibui = launagjold / mannfjoldi,
  launagjold_hlutf_gjold = launagjold / gjold,
  nettoskuldir = heildarskuldir - veltufjarmunir + skammtimakrofur_eigin_fyrirtaeki,
  nettoskuldir_hlutf_tekjur = nettoskuldir / tekjur,
  rekstrarnidurstada_hlutf = rekstrarnidurstada / tekjur,
  rekstur_3_ar = rekstrarnidurstada + lag(rekstrarnidurstada, 1) + lag(rekstrarnidurstada, 2),
  tekjur_3_ar = tekjur + lag(tekjur, 1) + lag(tekjur, 2),
  rekstur_3_ar_hlutf_tekjur = rekstur_3_ar / tekjur_3_ar,
  skattur_a_ibua = skatttekjur_an_jofnundarsjods / mannfjoldi,
  skuldahlutfall = 1 - eiginfjarhlutfall,
  skuldir_hlutf_tekjur = heildarskuldir / tekjur,
  skuldir_per_ibui = heildarskuldir / mannfjoldi,
  veltufe_hlutf_tekjur = veltufe / tekjur,
  veltufjarhlutfall = veltufjarmunir / skammtimaskuldir,
  veltufe_hlutf_afborganir = veltufe / afborganir_langtimalana,
  fjarf_nylan = tekin_ny_langtimalan - ny_fjarfesting,
  fjarfesting_hlutf_skuldir = fjarf_nylan / heildarskuldir,
  .by = c(sveitarfelag, hluti)
 )

names(d)
 [1] "ar"                "sveitarfelag"          
 [3] "hluti"              "tekjur"             
 [5] "gjold"              "afskriftir"           
 [7] "rekstrarnidurstada"        "skatttekjur_an_jofnundarsjóðs"  
 [9] "framlag_jofnunarsjods"      "launagjold"           
[11] "eignir"              "veltufjarmunir"         
[13] "skammtimakrofur_eigin_fyrirtaeki" "eigid_fe"            
[15] "skammtimaskuldir"         "heildarskuldir"         
[17] "veltufe"             "handbaert_fe"          
[19] "afborganir_langtimalana"     "tekin_ny_langtimalan"      
[21] "skatttekjur_an_jofnundarsjods"  "fjarmagnslidir"         
[23] "oreglulegir_lidir"        "breyting_lifeyrisskuldbindinga" 
[25] "adrar_fjarmognunarhreyfingar"   "ny_fjarfesting"         
[27] "fjarfestingarhreyfingar"     "nyjar_langtimaskuldir"      
[29] "mannfjoldi"            "eiginfjarhlutfall"        
[31] "framlegd"             "framlegd_hlutf"         
[33] "handbaert_fe_per_ibui"      "launagjold_per_ibui"       
[35] "launagjold_hlutf_gjold"      "nettoskuldir"          
[37] "nettoskuldir_hlutf_tekjur"    "rekstrarnidurstada_hlutf"    
[39] "rekstur_3_ar"           "tekjur_3_ar"           
[41] "rekstur_3_ar_hlutf_tekjur"    "skattur_a_ibua"         
[43] "skuldahlutfall"          "skuldir_hlutf_tekjur"      
[45] "skuldir_per_ibui"         "veltufe_hlutf_tekjur"      
[47] "veltufjarhlutfall"        "veltufe_hlutf_afborganir"    
[49] "fjarf_nylan"           "fjarfesting_hlutf_skuldir"    

Þróunargögn

Code
percent_vars <- c(
 "Eiginfjárhlutfall",
 "Framlegð sem hlutfall af tekjum",
 "Handbært fé á íbúa",
 "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af útgjöldum",
 "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum",
 "Skuldahlutfall",
 "Skuldir sem hlutfall af tekjum",
 "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum",
 "Veltufjárhlutfall"
)

throun_data <- d |> 
 select(
  sveitarfelag,
  ar,
  hluti,
  # "Heildarskuldir" = heildarskuldir,
  # "Eignir" = eignir,
  # "Tekjur" = tekjur,
  # "Rekstrarniðurstaða" = rekstrarnidurstada,
  "Eiginfjárhlutfall" = eiginfjarhlutfall,
  "Framlegð sem hlutfall af tekjum" = framlegd_hlutf,
  "Handbært fé á íbúa" = handbaert_fe_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld" = launagjold_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af útgjöldum" = launagjold_hlutf_gjold,
  "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum" = nettoskuldir_hlutf_tekjur,
  "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum" = rekstrarnidurstada_hlutf,
  "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum" = rekstur_3_ar_hlutf_tekjur,
  "Útsvar og fasteignaskattur á íbúa" = skattur_a_ibua,
  "Skuldahlutfall" = skuldahlutfall,
  "Skuldir sem hlutfall af tekjum" = skuldir_hlutf_tekjur,
  "Skuldir á íbúa" = skuldir_per_ibui,
  "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum" = veltufe_hlutf_tekjur,
  "Veltufjárhlutfall" = veltufjarhlutfall
 ) |> 
 pivot_longer(
  c(-sveitarfelag, -ar, -hluti),
  names_to = "name",
  values_to = "y"
 ) |> 
 arrange(ar, hluti, sveitarfelag, name) |> 
 mutate(
  is_percent = ifelse(
   name %in% percent_vars,
   TRUE,
   FALSE
  )
 )

throun_data |> 
 write_parquet(
  "throun_data.parquet"
 )

Dreifingargögn

Code
percent_vars <- c(
 "Eiginfjárhlutfall",
 "Framlegð sem hlutfall af tekjum",
 "Handbært fé á íbúa",
 "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af gjöldum",
 "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum",
 "Skuldahlutfall",
 "Skuldir sem hlutfall af tekjum",
 "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum",
 "Veltufjárhlutfall"
)

dreifing_data <- d |> 
 select(
  ar,
  sveitarfelag,
  hluti,
  # "Heildarskuldir" = heildarskuldir,
  # "Eignir" = eignir,
  # "Tekjur" = tekjur,
  # "Rekstrarniðurstaða" = rekstrarnidurstada,
  "Eiginfjárhlutfall" = eiginfjarhlutfall,
  "Framlegð sem hlutfall af tekjum" = framlegd_hlutf,
  "Handbært fé á íbúa" = handbaert_fe_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld á íbúa" = launagjold_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af gjöldum" = launagjold_hlutf_gjold,
  "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum" = nettoskuldir_hlutf_tekjur,
  "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum" = rekstrarnidurstada_hlutf,
  "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum" = rekstur_3_ar_hlutf_tekjur,
  "Útsvar og fasteignaskattur á íbúa" = skattur_a_ibua,
  "Skuldahlutfall" = skuldahlutfall,
  "Skuldir sem hlutfall af tekjum" = skuldir_hlutf_tekjur,
  "Skuldir á íbúa" = skuldir_per_ibui,
  "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum" = veltufe_hlutf_tekjur,
  "Veltufjárhlutfall" = veltufjarhlutfall
 ) |> 
 pivot_longer(
  c(-sveitarfelag, -ar, -hluti),
  names_to = "name",
  values_to = "y"
 ) |> 
 arrange(ar, hluti, sveitarfelag, name) |> 
 mutate(
  is_percent = ifelse(
   name %in% percent_vars,
   TRUE,
   FALSE
  )
 )

dreifing_data |> 
 write_parquet(
  "dreifing_data.parquet"
 )

dreifing_data
# A tibble: 34,076 × 6
   ar sveitarfelag   hluti    name            y is_percent
  <dbl> <chr>       <chr>    <chr>          <dbl> <lgl>   
 1 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Eiginfjárhlutfall   6.03e-1 TRUE   
 2 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Framlegð sem hlutfa… 7.06e-2 TRUE   
 3 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Handbært fé á íbúa  1.42e+4 TRUE   
 4 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Launa- og launateng… 5.53e-1 TRUE   
 5 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Launa- og launateng… 1.71e+5 FALSE   
 6 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Nettóskuldir sem hl… 1.09e+0 TRUE   
 7 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Rekstrarniðurstaða … 3.35e-2 TRUE   
 8 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Rekstrarniðurstaða … NA    TRUE   
 9 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Skuldahlutfall    3.97e-1 TRUE   
10 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Skuldir sem hlutfal… 1.25e+0 TRUE   
# ℹ 34,066 more rows

Viðmiðsgögn

Code
vidmid_data <- d |> 
 filter(
  ar >= 2010,
 ) |> 
 select(
  sveitarfelag, 
  ar, 
  hluti,
  nettoskuldir_obs = nettoskuldir_hlutf_tekjur, 
  rekstrarnidurstada_obs = rekstur_3_ar_hlutf_tekjur, 
  framlegd_obs = framlegd_hlutf, 
  veltufe_obs = veltufe_hlutf_tekjur,
  veltufjarhlutfall_obs = veltufjarhlutfall
 ) |> 
 mutate(
  framlegd_vidmid = nettoskuldir_obs/10,
  veltufe_vidmid = nettoskuldir_obs/20,
  rekstrarnidurstada_vidmid = 0,
  veltufjarhlutfall_vidmid = 1,
  nettoskuldir_vidmid = 1
 ) |> 
 pivot_longer(c(-sveitarfelag, -ar, -hluti), names_to = c("name", "type"), values_to = "value", names_sep = "_") |> 
 pivot_wider(names_from = type, values_from = value) |> 
 mutate(
  diff = obs - vidmid,
  colour = diff > 0
 ) 

vidmid_data |> 
 write_parquet(
  "vidmid_data.parquet"
 )

vidmid_data
# A tibble: 7,330 × 8
  sveitarfelag     ar hluti    name      obs vidmid  diff colour
  <chr>       <dbl> <chr>    <chr>    <dbl> <dbl>  <dbl> <lgl> 
 1 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti nettoskul… 1.14  1    0.143 TRUE 
 2 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti rekstrarn… -0.0693 0   -0.0693 FALSE 
 3 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti framlegd  0.0971 0.114 -0.0173 FALSE 
 4 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti veltufe   0.159 0.0572 0.102 TRUE 
 5 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti veltufjar… 1.50  1    0.497 TRUE 
 6 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   nettoskul… 1.18  1    0.182 TRUE 
 7 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   rekstrarn… -0.0740 0   -0.0740 FALSE 
 8 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   framlegd  0.105 0.118 -0.0131 FALSE 
 9 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   veltufe   0.166 0.0591 0.106 TRUE 
10 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   veltufjar… 1.42  1    0.420 TRUE 
# ℹ 7,320 more rows
Code
# d <- d |>
#  mutate(
#   eiginfjarhlutfall = eigid_fe / eignir,
#   framlegd = tekjur - gjold + afskriftir,
#   framlegd_hlutf = framlegd / tekjur,
#   handbaert_fe_per_ibui = handbaert_fe / mannfjoldi,
#   heildarskuldir = heildarskuldir,
#   hlutf_jofnunarsjods_skottum = framlag_jofnunarsjods / (framlag_jofnunarsjods + skatttekjur_an_jofnundarsjods),
#   jofnunarsjodur_a_ibua = framlag_jofnunarsjods / mannfjoldi,
#   launagjold_per_ibui = launagjold / mannfjoldi,
#   launagjold_hlutf_gjold = launagjold / gjold,
#   utgjold_jofnunarsjod = (0.0077 + 0.0099) * tekjur,
#   netto_jofnunarsjod = framlag_jofnunarsjods - utgjold_jofnunarsjod,
#   netto_jofnunarsjod_per_ibui = netto_jofnunarsjod / mannfjoldi,
#   nettoskuldir = heildarskuldir - veltufjarmunir + skammtimakrofur_eigin_fyrirtaeki,
#   nettoskuldir_hlutf_tekjur = nettoskuldir / tekjur,
#   rekstrarnidurstada_hlutf = rekstrarnidurstada / tekjur,
#   rekstur_3_ar = rekstrarnidurstada + lag(rekstrarnidurstada, 1) + lag(rekstrarnidurstada, 2),
#   tekjur_3_ar = tekjur + lag(tekjur, 1) + lag(tekjur, 2),
#   rekstur_3_ar_hlutf_tekjur = rekstur_3_ar / tekjur_3_ar,
#   skattur_a_ibua = skatttekjur_an_jofnundarsjóðs / mannfjoldi,
#   skuldahlutfall = 1 - eiginfjarhlutfall,
#   skuldir_hlutf_tekjur = heildarskuldir / tekjur,
#   skuldir_per_ibui = heildarskuldir / mannfjoldi,
#   timi_borga_skuldir = nettoskuldir / veltufe,
#   timi_borga_skuldir = pmax(timi_borga_skuldir, 0),
#   timi_borga_skuldir = ifelse(veltufe <= 0, 1e5, timi_borga_skuldir),
#   veltufe_hlutf_tekjur = veltufe / tekjur,
#   veltufjarhlutfall = veltufjarmunir / skammtimaskuldir
#  ) |>
#  inner_join(
#   visitala,
#   by = "ar"
#  ) |>
#  group_by(ar) |>
#  mutate(hlutf_jofnunarsjod_utgjold = utgjold_jofnunarsjod / sum(utgjold_jofnunarsjod)) |>
#  ungroup() |>
#  arrange(ar, sveitarfelag, hluti) |>
#  group_by(sveitarfelag, hluti) |>
#  mutate(
#   skuldaaukning_2021 = ifelse(sveitarfelag != "Múlaþing" & ar >= 2018, (heildarskuldir / cpi) / (heildarskuldir[ar == 2018] / cpi[ar == 2018]) - 1, NA),
#   skuldaaukning = heildarskuldir / heildarskuldir[ar == max(ar)],
#   rekstrarnidurstada_kjortimabil = sum(rekstrarnidurstada * (ar >= 2018)),
#   tekjur_kjortimabil = sum(tekjur * (ar >= 2018)),
#   rekstrarnidurstada_hlutf_kjortimabil = rekstrarnidurstada_kjortimabil / tekjur_kjortimabil,
#   rekstrarnidurstada_per_ibui_kjortimabil = rekstrarnidurstada_kjortimabil / mean(mannfjoldi[ar %in% 2018:2021])
#  ) |>
#  ungroup()