Tekjur, skattar og kaupmáttur

Greining á tekjuskattsgögnum sem Hagstofan vinnur úr skattframtölum Íslendinga

Stundum les maður að skattakerfið ýti undir ójöfnuð, eða að það séu of háir skattar á þeim efnameiru. Hvort er það? Hér nota ég skattagögn Hagstofunnar til að skoða tekjur og skatta eftir tekjutíundum. Ég get ekki sagt hvort það sé sanngjarnt, en ég get sýnt hvernig það hefur breyst með tímanum.

skattar
efnahagur
Höfundur
Stofnun
Síðast uppfært

September 11, 2022

Skilgreiningar

Tekjutíund

Það er fátt jafn sexý og þegar einhver talar um tekjutíundir, en hvað þýðir það? Í gögnum Hagstofunnar um tekjur eru samtals 230.401 einstaklingar og þau fengu samtals tekjur upp á 2.182.908 milljónir króna, eða 9 milljónir króna á mann á ári (0,8 milljónir á mánuði).

En þessir einstaklingar höfðu ekki allir sömu tekjur, heldur er tekjum dreift ójafnt. Sum hafa hærri tekjur og aðrir lægri. Ímyndum að við tökum þessa 230.401 einstaklinga, röðum þeim í vaxandi röð eftir tekjum þeirra og skiptum svo í tíu jafnstóra hópa. Þá erum við komin með það sem kallast tekjutíundir! Í töflu I að neðan sjáum við hvernig heildartekjur skiptust í tekjutíundir árið 2021.

Hér ber að hafa í huga að allir einstaklingar sem náð hafa 16 ára aldri teljast með í þessum gögnum. Því þýða mánaðartekjur upp á 37 þúsund kr í lægstu tíundinni ekki að fjölskyldur þurfi að lifa á þeim tekjum, heldur eru þarna margir einstaklingar með engar eða mjög litlar tekjur.

Tafla I. Skipting heildartekna á tekjutíundir árið 2021
Tekjutíund Tekjur á mann
(á mánuði)
Tekjur alls Hlutfall allra tekna
1 37.203 kra 10.286 mkr 0,5%
2 169.083 kr 46.748 mkr 2,1%
3 303.747 kr 83.980 mkr 3,8%
4 402.825 kr 111.373 mkr 5,1%
5 490.488 kr 135.610 mkr 6,2%
6 614.343 kr 169.861 mkr 7,8%
7 780.465 kr 215.783 mkr 9,9%
8 1.011.961 kr 279.787 mkr 12,8%
9 1.370.797 kr 378.998 mkr 17,4%
10 2.714.417 kr 750.482 mkr 34,4%
a Einstaklingar á aldrinum 16-17 hafa oft engar eða litlar tekjur meirihluta árs.

Við getum skipt öðrum breytum en tekjum í tíundir. Í mælaborðinu mínu um skattahögn Hagstofunnar er hægt að skoða ýmsar breytur eftir tíundum heildartekna, ráðstöfunartekna, eigna og annarra breytna!

Heildartekjur og skattar

Við getum skoðað skattgreiðslur mismunandi tekjuhópa á tvo vegu:

  • Hversu hátt hlutfall af öllum sköttum borgar hver tekjuhópur?
  • Hversu hátt hlutfall af eigin tekjum borgar hver tekjuhópur í skatta?

Hversu hátt hlutfall af öllum sköttum borgar hver tekjuhópur?

Það ætti ekki að koma á óvart að efri tekjutíundir borgi hærra hlutfall af öllum sköttum heldur en lægri tíundir. Fjármálaráðuneytið benti á það í tilkynningu þann 23. júní 2021 að efstu fimm tekjutíundirnar borgi 83% af öllum sköttum. Er þetta eftirtektarvert? Út frá töflunni okkar að ofan getum við séð að efstu fimm tíundirnar fá

\[ 34.4\% + 17.4\% + 12.8\% + 9.9\% + 7.8\% = 82.3\% \]

af öllum tekjum, og því ætti það alls ekki að koma okkur á óvart að þau borgi það hátt hlutfall af öllum sköttum. Þessi tala, 83%, þýðir því ekki að það sé vegið að þeim tekuhærri á óréttlátan hátt.

En hvað borgar hver tekjutíund mikið í skatta og hvernig ber því saman við heildartekjur þeirra? Á myndinni að neðan ber ég þetta tvennt saman. Hægt er að smella á Play til að sjá þróunina frá 1997 til 2021 eða velja ár til að skoða. Ef allir tekjuhópar borguðu jafnt hlutfall í skatta væru allir punktarnir á brotnu línunni.

Skattbyrði

Við getum líka skoðað skattbyrði, eða hversu hátt hlutfall af tekjum sínum hver hópur borgar í skatta. Eins og að ofan er hægt að smella á Play til að sjá þróunina frá 1997 til 2021 eða velja ár sjálf til að skoða. Í sömu tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu og ég nefndi að ofan var bent á að skattbyrði allra tekjutíunda nema þeirri efstu hefði lækkað frá 2019 til 2021. Það er rétt, en það er gott að hafa í huga að skattbyrði sömu tíunda hækkaði flestöll árin frá 1997 til 2019.

Neðar í færslunni mun ég svo sýna hvernig skattbyrði hefur hækkað síðan 1997 hjá öllum tekjutíundum nema þeirri efstu.

Þróun frá 1997

Kaupmáttur heildartekna

Kaupmáttur er einfaldlega hækkun á tekjum umfram verðbólgu (hækkun á verðlagi, mælt með vísitölu neysluverðs). Hér sjáum við hækkun kaupmáttar frá 1997 hjá meðaleinstakling úr hverru tekjutíund.

Kaupmáttur ráðstöfunartekna

Við höfum frekar áhuga á kaupmætti ráðstöfunartekna (heildartekjur að frádegnum sköttum).

Skattbyrði

Það er líka áhugavert að skoða breytingu í skattbyrði milli 1997 og 2021. Hér þýðir jákvæð prósenta að skattbyrði hefur aukist, en neikvæð prósenta að hún sé minni. Við sjáum að skattbyrði hefur aukist hjá öllum tekjutíundunum nema þeirri efstu. Hér erum við að skoða skattbyrði hvers hóps í heild sinni, þannig að það getur alltaf verið að þetta passi ekki við hvern og einn einstakling, heldur á þetta við um meðaltal allra einstaklinganna.

Tekjudreifing eftir aldri

Hér fyrir neðan sjáum við hlutfallslega breytingu á atvinnu- og heildartekjum eftir aldri og tekjuhóp.